Här finner du vilka som sitter med i styrelsen för American Car Club Enköping 2016 - 2017.

Om du vill komma i kontakt med klubben så kan du kontakta någon i styrelsen!

 

 

 

Ordförande Mathias Grop

Vice ordförande Pia Hydén

Kassör Kalle Johansson

Sekreterare Bella Sohlan

Ledamot Eje Hägglöf

Ledamot Urban Holopainen

Suppleant Rikard Mattsson

Suppleant Eric Ståhl

Webbansvarig Kalle Johansson