In Memorial

2017

Tommy Carlzon

Hedra hans minne genom att ge ett bidrag till cancerfonden PG 901986-0 eller BG 901-9514

2016

Staffan Borén lämnade oss under året.

Ni kan hedra hans minne genom att ge ett bidrag till Hjärt-Lungfonden PG 90 91 92-7 eller swish 90 91 92 7

2010

Två av våra medlemmar, Jenni Mattsson och Teddy Schyll har hastigt lämnat oss. Ni kan hedra deras minne genom att ge ett bidrag till

 Epilepsifonden PG 59605-6 eller Hjärtfonden PG 953924-8

R.I.P